Logo

News

MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW W DOMU

25.03.2020

Język polski - P. B. Komar

Klasa IV- język polski, Beata Komar, 25.03.2020r.(środa)- 2godz.lekcyjne

Temat: Sara – dziewczynka o bogatej wyobraźni, na podstawie lektury ‘’ Mała Księżniczka”.

1.Przypomnij sobie treść lektury ,, Mała Księżniczka”.

2. Przepisz do zeszytu wymienionych bohaterów i krótko napisz kim byli,np.

Sara Crewe-główna bohaterka, córka kapitana Crewe.

Kapitan Crewe-

Panna Minchin-

Lawinia-

Amelia Minchin-

Ermengarda-

Becky-

Lottie-

Pan Carisford-

RamDass-

3. Ze ,, Słownika języka polskiego’’ odszukaj i wpisz hasło: wyobraźnia.

4. Przypomnij sobie rozdział 15 pt. ,, Czary’’, który opisywał ucztę na poddaszu.

5. Znajdź we wskazanym fragmencie zaczarowane przedmioty i wypisz ich nazwy do zeszytu.

6. Praca domowa pisemna:

Odpowiedz w kilku zdaniach: Czy wyobraźnia jest potrzebna człowiekowi?i jaką korzyść może odnieść człowiek posiadający wyobraźnię?.

Pracę domową prześlij na adres: beatakomar2@gmail.com

Klasa IV- język polski Beata Komar , 27.03.2020r.(piątek)- 1godz.lekcyjna

Temat: Co możemy powiedzieć o cechach charakteru Panny Minchin na podstawie jej zachowania?- ,, Mała Księżniczka’’.

1.Określ elementy świata przedstawionego-wpisz do zeszytu;

- miejsca wydarzeń w utworze:

- czas wydarzeń:

  2.  Przepisz notatkę do zeszytu: Na świat przedstawiony w utworze składają się następujące elementy: czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, zdarzenia, problematyka.

3. Uzupełnij tabelę. Podaj brakujące cechy Panny Minchin.(przepisz do zeszytu)

Panna Minchin:

*Zachowanie, co robi, jak postępuje?-

* Cechy charakteru, jaka jest?-

4.Przypomnij sobie historię o lekcji języka francuskiego. Wyjaśnij pisemnie w zeszycie do jakiego nieporozumienia doszło na tej lekcji.

Klasa VIb, język polski Beata Komar, 25.03.2020r.( środa)-1 godz.

Temat: Jak opisać piękno świata- B. Leśmian ,, Wiosna”.

 1. Przeczytaj wiersz B. Leśmiana pt.,, Wiosna”.
 2. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:1, 2, 4 str.219
 3. Przypomnij sobie definicję następujących środków poetyckich:

-epitet, porównanie, przenośnia, uosobienie

4. Wypisz do zeszytu po jednym przykładzie tych środków poetyckich z wiersza.

5. Przepisz podaną notatkę do zeszytu: Wiersz B. Leśmiana należy do liryki, ponieważ: występuje w nim podział na wersy, posiada rymy i środki poetyckie, występuje podmiot liryczny. Lirykę możemy podzielić na: pośrednią, bezpośrednią, zwrotu do adresata.

6. Przypomnij sobie definicję wymienionych rodzajów liryki.

7. Praca domowa: Wypisz z wiersza rymy i określ ich układ.

Klasa VI b, język polski, Beata Komar, 26.03.2020r.(czwartek)- 2godz.

Temat: Jak można poznawać nowe miejsca?- Cz. Miłosz ,, Ojciec objaśnia’’.

 1. Korzystając z dostępnych źródeł ,znajdź informacje na temat Cz. Miłosza. W  postaci krótkiej notatki wpisz lub wklej do zeszytu.
 2. Przeczytaj dwukrotnie wiersz, a następnie odpowiedz pisemnie do zeszytu na pytania: 1, 2, 3, 4
 3. Wypisz z wiersza następujące środki poetyckie:- epitety, porównania, rymy i ich układ.
 4. Zredaguj krótkie notatki na temat wskazanych w wierszu obiektów.

Możesz te informacje wkleić lub wpisać do zeszytu.

Klasa VI a, język polski, Beata Komar, 26.03.2020r.(czwartek)- 1godz.

To samo co dla klasy VI b, z dnia 25.03.2020 r.

Klasa VI a, język polski, Beata Komar, 27.03.2020r.- 2godz

To samo co dla klasy VI b, z dnia 26.03.2020 r.

Klasa VI b, język polski, Beata Komar, 27.03.2020r.(piątek)- 1godz

Temat: Co już wiemy o przymiotniku.

1.Przypomnij sobie wszystkie informacje na temat przymiotnika- ćwiczenie.

2. Wykonaj do zeszytu ćwiczenia1, 3, 5,7, 10

3. Dla utrwalenia wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.51- 1, 2, str.52- 3,4,5.

Klasa VII a, język polski, Beata Komar, 25.03.2020r.(środa)-1godz.

Temat: Jakie przesłanie niesie opowiadanieP.Coelho pt.,,Chmura i wydma’’.

 1. Przeczytaj tekst str.126
 2. W kilkunastu zdaniach opowiedz treść przeczytanego opowiadania, (zapisz w zeszycie).
 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń str.70 zadania:85, 86, 87,88.

Klasa VII a, język polski, Beata Komar, 26.03.2020r.(czwartek)-1godz

Temat:Imiesłowy przysłówkowe- utrwalenie poznanych wiadomości.

 1. Przypomnij sobie z zeszytu i z podręcznika(str.135) wiadomości o imiesłowach przysłówkowych.
 2. Do zeszytu wykonaj ćwiczenia ze str.136: 2, 3.
 3. Ułóż w zeszycie 5 zdań, w których zastosujesz imiesłowy przysłówkowe.

Klasa VII a, język polski, Beata Komar, 27.03.2020r.(piątek)- 2godz.

 Temat: Kim byłbym bez innych- podsumowanie wiadomości z rozdziału 4.

 1. Przejrzyj w podręczniku rozdział 4 i dla utrwalenia wykonaj w zeszycie pisemnie ćwiczenia ze str.130 – 1, 2, 3, 5, 10, 13.
 2. Wykonane ćwiczenia proszę do końca tygodnia przesłać na adres: beatakomar2@gmail.com

Język polski - P. E. Wieczorek

25.03.2020 r.

Kl. V b

Temat: Poeci o poezji. (Zapisz w zeszycie).

 1. Przeczytaj wiersze K. I. Gałczyńskiego „O mojej poezji” oraz

     J. Iwaszkiewicza „Do czytelnika” (Kształcenie kulturowo – literackie      

     s. 197 -198).

2. Wykonaj pisemnie (w zeszycie) zadania: .1, 2., 3, 4., 5.

3. Przeczytaj, co to jest liryka bezpośrednia, przepisz definicję i naucz się jej.

4. Czytaj zadaną lekturę.

Zadanie dodatkowe: 1. s.199.

     Powodzenia!

Kl. VII b

Temat: Kto, w świetle wiersza Juliana Tuwima, jest szczęśliwym      człowiekiem? (Zapisz w zeszycie).

 1. Przeczytaj wiersz J. Tuwima „Szczęście” (podr. s.114).
 2. Wykonaj pisemnie (w zeszycie) zadania: 1 - 6.
 3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń : 46- 48 s.63.
 4. Czytaj zadaną lekturę.

     Powodzenia!

    Kl. V a

    Temat: Poeci o poezji. (Zapisz w zeszycie).

 1. Przeczytaj wiersze K. I. Gałczyńskiego „O mojej poezji” oraz

     J. Iwaszkiewicza „Do czytelnika” (Kształcenie kulturowo – literackie     

     s. 197 -198).

2. Wykonaj pisemnie (w zeszycie) zadania: .1, 2., 3, 4., 5.

3. Przeczytaj, co to jest liryka bezpośrednia, przepisz definicję i naucz się jej.

4. Czytaj zadaną lekturę.

Zadanie dodatkowe: 1. s.199.

     Powodzenia!

26.03.2020 r.

Kl. VIII a

     Temat: O zjawisku antonimii i homonimii w języku. (Zapisz w zeszycie).

 1. Zapoznaj się z materiałem podanym w podręczniku (s.125).
 2. Obejrzyj  na filmik: https://www.youtube.com/watch?v=IkiMqwlUQFQ
 3. Wykonaj zadania w z. ćw. : 33 - 37 s. 72 – 74.
 4. Zadane wcześniej wypracowanie (200 słów) wyślij na adres: elawieczorek01@wp.pl (Termin – do poniedziałku).

     Powodzenia!

Kl. V b

Temat: Jak to z reklamą bywa…

 1. Przeczytaj tekst Adama Bahdaja „Żywa reklama” (podr. s.209).
 2. Wykonaj pisemnie (w zeszycie) zadania : 1. i 6. s. 211 oraz 1.s.212.
 3. Zapoznaj się z materiałem na s. 212 : Zapamiętaj, Wzbogacaj wiedzę, Słowa trudne, zabawne, ciekawe.

Temat: Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „on”, „om”, „en”, „em”.

 1. Zapoznaj się z zasadami pisowni ww. głosek (podr. s. 215).
 2. Wykonaj pisemnie ćwiczenia : 1.,6., 7.
 3. Rozwiąż test: http://testwiedzy.pl/test/17300/a-e-om-on-en-em.html.

 Powodzenia!

27.03.2020 r.

Kl. V b

Temat: Rozczarowanie postępem technicznym.

     1.Przeczytaj opowiadanie Hanny Ożogowskiej „Technika to wielka rzecz  

      (podr. s. 222).            

2.Wykonaj pisemnie zadania: 1., 2.s. 224.

 1. Wykonaj zadanie 1. s. 225 i wyślij na adres mailowy:  elawieczorek01@wp.pl.

Powodzenia!

Kl. VIII a

Temat: Prawa i obowiązki człowieka – dyskutujemy zainspirowani wierszem

            T. Różewicza.

1. Przeczytaj tekst wiersza (podr. s.132).

     2. Wykonaj pisemnie zadania: 1.,2.,3.

     3. Zad. 3. (ok. 1/3 strony A4, wielkość czcionki 14) wyślij do sprawdzenia

         (elawieczorek01@wp.pl).

        Powodzenia!

Kl. V a

Temat: Jak to z reklamą bywa…

 1. Przeczytaj tekst Adama Bahdaja „Żywa reklama” (podr. s.209).
 2. Wykonaj pisemnie (w zeszycie) zadania : 1. i 6. s. 211 oraz 1.s.212.
 3. Zapoznaj się z materiałem na s. 212 : Zapamiętaj, Wzbogacaj wiedzę, Słowa trudne, zabawne, ciekawe.

Temat: Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „on”, „om”, „en”, „em”.

 1. Zapoznaj się z zasadami pisowni ww. głosek (Podr. s. 215).
 2. Wykonaj pisemnie ćwiczenia : 1.,6., 7.
 3. Rozwiąż test: http://testwiedzy.pl/test/17300/a-e-om-on-en-em.html

 Powodzenia!

   Kl. VII b

   Temat: Czy ten świat jest naprawdę dziwny?

   1. Zapoznaj się z biografią Czesława Niemena (podr. s. 144).

   2. Przeczytaj tekst Czesława Niemena (podr. s.144) i obejrzyj filmik

       https://www.youtube.com/

   3.Wykonaj w zeszycie zadania: 4., 5.

   Temat: „Otoczyłam się ogromnym murem” – przed czym przestrzega nas    „Pamiętnik  narkomanki”?  

 1. Przeczytaj tekst Barbary Rosiek (podr. s.145).
 2. Zad. 4. s.148 (200 słów). Wyślij (do 03.04.) na adres: elawieczorek01@wp.pl

 Powodzenia!

 

Matematyka

Drodzy Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją czeka nas praca zdalna (od 25 marca). Oznacza to, że nasze lekcje będą wyglądały inaczej niż dotychczas. Na stronie internetowej szkoły będą pojawiały się (na każdy tydzień) materiały i zadania dla Was. Co w  nich będzie? Do każdej lekcji:

 1. Temat
 2. Notatka z przykładowo rozwiązanym zadaniem/zadaniami
 3. Zadania do rozwiązania przez Was

Punkt 1) i 2) możecie wydrukować i wkleić lub przepisać do zeszytu. Natomiast pkt 3) – w zeszycie (lub ćwiczeniu) samodzielnie rozwiązać.

W razie pytań lub niejasności możecie się z nami kontaktować przez Messengera lub przez e-maile:

Paulina Lewińska – psp.matematyka22@onet.pl 

Messenger – nazwa Paulina Lewińska

Janina Wyszkowska – jkw@box43.pl

Messenger – nazwa Katarzyna Wyszkowska

od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14.

RAZEM DAMY RADĘ           Pozdrawiamy Was gorąco.

 

P. P. Lewińska

MATEMATYKA_-V_B.docx

MATEMATYKA_-VI_A.docx

MATEMATYKA_-VI_B.docx

MATEMATYKA_-VII_A_i_B.docx

MATEMATYKA_-VIII_A.docx

P. J. Wyszkowska

MATEMATYKA_-_klasa_IVA.docx

MATEMATYKA_-_klasa_VA.docx

Język angielski - P. Ł. Matera

ANGIELSKI_-_klasa_4A_-_25-27-03-2020.docx

ANGIELSKI_-klasa_5A_-_25-27-03-2020.docx

ANGIELSKI_-klasa_6A_-_25-27-03-2020.docx

ANGIELSKI_-klasa_7A_-_25-27-03-2020.docx

Język angielski - klasa Vb - VIb - VIIb - VIIIa

P. E. Brzezińska - Witlib

ANGIELSKI_-_25-27.03_j._ang_EBW.docx

 

 

Dyrektor zaprasza

mgr Katarzyna Grzyb

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul.Szkolna 4 
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel./fax: 48 67 41 221
tel: 48 67 40 002 
e-mail:

specjw@box43.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.