Logo

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

   

 Niepowodzenia szkolne są coraz częstszym problemem, jakie napotykają na swojej drodze uczniowie szkół podstawowych. Mogą one wynikać z wielu różnych przyczyn. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na naukę czytania i pisania wpływają takie elementy jak:

▪ zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała);

▪zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych (zaburzenia, nieharmonijny rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej);

▪ zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe);

▪ zaburzenia mowy.

  Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.

  Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka. Zajęcia nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do nauki. Terapia ta dąży do
wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

 W klasach I-III najważniejszym celem zajęć jest usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

 W klasach IV-VIII celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, trening ortograficzny, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych.

Zajęcia odbywają się w małych grupach. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz do jego tempa pracy.

Zajęciami objęte są dzieci:

▪ posiadające opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ze wskazaniem do uczestnictwa w tych zajęciach;

▪ z dysleksją lub ryzykiem dysleksji;

▪ z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym;

▪ z inteligencją niższą niż przeciętna;

▪ z zaburzonym funkcjonowaniem analizatorów;

▪ z zaburzeniami emocjonalno – motywacyjnymi.

Wskazówki dla rodziców do pracy w domu

   Rodzicu, podczas pracy ze swoim dzieckiem pamiętaj, abyś starał się pamiętać o następujących zasadach:

1. Dbaj, aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia. Przedstawiając mu zadanie do wykonania lub wydając polecenie, nie pomijaj niczego, co może ci się wydawać zbyt oczywiste bądź proste. Sprawdź, czy dziecko dobrze zrozumiało, co ma robić i czego od niego oczekujesz. Podawaj tylko proste, krótkie polecenia.

2. Pamiętaj: „raz” nigdy nie wystarcza –uczenie się dzieci ryzyka dysleksji wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń i powtórzeń. Jest to potrzebne, aby dana wiedza się utrwaliła, a czynności uległy automatyzacji.

3. Naucz dziecko odpowiedzialności za wykonaną pracę przez wykształcenie nawyku jej kontrolowania i poprawiania, zanim odda ci do sprawdzenia.

4. Staraj się pracować z dzieckiem twórczo, w sposób niekonwencjonalny, interesujący. Wykorzystuj nowe pomoce, zaskakujące formy uczenia się, na przykład niech dziecko uczy się liter, układając ich wzór z ciekawych
 przedmiotów.

5. Staraj się zainteresować dziecko tym, czego się uczy. Dobrze, jeśli samo odkrywa, co powinno wiedzieć.

6. Stosuj wzmocnienia (pochwały, nagrody rzeczowe lub miłe wydarzenia). Niektóre z nich wcześniej ustal jako nagrody i określ zasady ich
przyznawania.

7. Uczenie i odrabianie zadań domowych organizuj systemem „małych kroków”: materiał podziel na części (nie za dużo naraz).

8. Obserwuj dziecko, gdy dostrzegasz znużenie, stosuj krótkie przerwy relaksacyjne połączone z aktywnością ruchową.

 9. Wdrażaj porządek i stały rozkład dnia (ta sama pora wstawania, spożywania posiłków, wykonywania obowiązków, kładzenia się spać). Daje to poczucie spokoju i ładu. Organizm dziecka, zwłaszcza układ nerwowy, ma czas na regenerację.

10. Planuj z wyprzedzeniem wszystkie sprawy dodatkowe (nieujęte w rozkładzie dnia), w których dziecko będzie uczestniczyć.

11. Dyskretnie przypominaj dziecku o jego obowiązkach.

12. Daj dziecku czas na odpoczynek po szkole, odrabianie lekcji powinno się odbywać po niezbyt długiej przerwie. Tuż przed rozpoczęciem pracy niech dziecko wykona kilka ćwiczeń ruchowych przy muzyce.

13. Zapewniaj dziecku miłe i spokojne miejsce do odpoczynku i zabawy.

14. Stwarzaj dziecku warunki do koncentracji uwagi podczas odrabiania lekcji. Trzeba ograniczyć silne bodźce (wyłącz głośną muzykę, telewizor, radio, unikaj głośnych rozmów). Wokół stołu do odrabiania lekcji nie eksponuj zabawek, by nie rozpraszać dziecka.

15. Ograniczaj dziecku oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe. Zajęcia te powinny się odbywać we wcześniej zaplanowanym czasie i być traktowane jako nagroda (dozowana w ścisłych granicach czasowych). W zamian bardzo wskazane jest wyjście z dzieckiem na spacer lub udział raz w tygodniu w zajęciach sportowych, plastycznych czy tanecznych

16. Dostosuj ilość nauki do możliwości psychofizycznych dziecka.

17. Rozbudzaj w dziecku zainteresowania.

18. Dbaj o prawidłową dietę, bogatą w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe (ryby, owoce morza, tran, witaminy A+E).

19. Pilnuj, aby przystępując do nauki, dziecko nie było głodne ani spragnione. Ucz dziecko relaksacji.

                                                                      Opracowanie: Pedagog szkolnysmiley

                                                                                   Joanna Skrzydłowska

Dodatkowe pytania lub problemy proszę zgłaszać na adres: joanna.skrzydlowska1@wp.pl

Dyrektor zaprasza

mgr Katarzyna Grzyb

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul.Szkolna 4 
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel./fax: 48 67 41 221
tel: 48 67 40 002 
e-mail:

specjw@box43.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.