Logo

News

MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW W DOMU

17.03.2020

HISTORIA

KLASA 4A

Uczniowie przygotowują się do sprawdzianu. Powtarzają rozdział "Od piastów do Jagiellonów". Uzupełniają ćwiczenie powtórzenie  do przerobionego rozdziału oraz podsumowanie w książce.

KLASA 5 A i 5 B

Utrwalają treści z rozdziału: Społeczeństwo średniowiecza - system feudalny (odpowiadają na pytanie: jakie były symbole nadania przez seniora lenna?).

KLASA 6 A i 6 B

Utrwalają treści  z rozdziału : Od absolutyzmu do republiki -  w formie tabeli porównujemy monarchię absolutną we Francji z monarchią parlamentarną w Anglii.

KLASA 7 A

Uczniowie utrwalają temat: I wojna światowa na ziemiach polskich (uczniowie pisemnie wyjaśniają jaki był cel i skutki działalności Legionów Polskich).

KLASA 7 B

Uczniowie utrwalają temat:; Sprawa polska w czasie I wojny światowej (uczniowie pisemnie wyjaśniają postawę państw zaborczych wobec sprawy polskiej) .

KLASA 8 A

Uczniowie utrwalają temat: Początki władzy komunistycznej w Polsce (uczniowie pisemnie wyjaśniają jaki był stosunek ludności do władz komunistycznych oraz w jaki sposób komuniści przejmowali władzę).

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

  KLAS VIII A

Temat do utrwalenia to polska polityka zagraniczna, podręcznik strona 152, ćwiczenia do rozszerzenia wiadomości na stronie www.koss.ceo.org.pl zakładka koss online, rozdział VIII, temat Silna Polska w świecie. Ćwiczenie do zrobienia: Polska polityka zagraniczna. Zadanie do zrobienia w zeszycie przedmiotowym.

JĘZYK NIEMIECKI

Uczniowie klas 7 oraz klasy 8 powtarzają materiał z języka niemieckiego korzystając z następujących stron internetowych:

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASA VIII A

Utrwalamy wiadomości z Rozdziału 3: Podstawy pierwszej pomocy

PRZYRODA

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości zgodnie z poniższą tematyką:

Klasa IV

 1. Zasady zdrowego stylu życia. Piramida zdrowia.
 2. Jakie układy budują organizm człowieka? Atlas ciała człowieka.
 3. Budowa poszczególnych układów – oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, ruchu, nerwowego, rozrodczego.
 4. Odbieranie informacji z otoczenia przez człowieka. Zmysły.
 5. Zmiany zachodzące w ciele dziewczynek i  w ciele chłopców w okresie dojrzewania.

BIOLOGIA

Klasy:5A, 5B

Utrwalać wiadomości dotyczące tkanek roślinnych i korzenia, z uwzględnieniem zadań z zeszytu ćwiczeń (wykonać pozostałe ćwiczenia).  Narysować w zeszycie wybraną roślinę z opisem  części pędu i systemu korzeniowego.

Klasy: 6A, 6B

Utrwalać wiadomości z tematyki dotyczącej ryb. Z tematu: Płazy-kręgowce wodno-lądowe wykonać pozostałe zadania w zeszycie ćwiczeń.

Klasy: 7A, 7B 

Utrwalać wiadomości dotyczące układu dokrewnego i zaburzeń jego funkcjonowania. W oparciu o informacje zawarte w podsumowaniu działu podręcznik strona 190 porównać układ dokrewny i nerwowy, zapisać  różnice w zeszycie w postaci tabeli. Powtórzyć  informacje na temat budowy komórki nerwowej(neuronu) narysować w zeszycie rysunek z opisem jej elementów.              

Klasa 8A

Powtarzać i utrwalać wiadomości z ekologii. Wykonać w zeszycie ćwiczeń pozostałe zadania  z tematu: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami. Opisać  w zeszycie po 1 przykładzie do każdego rodzaju oddziaływania nieantagonistycznego. Wypisać w zeszycie przystosowania do drapieżnictwa i pasożytnictwa na wybranym przykładzie.

INFORMATYKA

Klasa IV a

 1. Zasady pracy z dokumentem tekstowym.
 2. Opisz i zastosuj podstawowe zasady redagowania tekstu. Napisz dowolny 10-cio linijkowego tekst, zachowując wszystkie reguły pisania. Użyj czcionkę Time New Roman, wielkość 14. Tytuł i podpis napisz kursywą.
 3. Zasady bezpieczeństwa w pracy na komputerze i w Internecie.

Klas VIII a

 1. Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty, spróbuj wykonywać notatki, podpowiedzi, ściągawki korzystając z różnych programów komputerowych – Microsoft Word, Exel, Paint.
 2. Pamiętaj o bezpiecznym sposobie korzystania z zasobów Internetu.
 3. Odpoczywaj i ucz się zaglądając do sieci.
 4. Możesz kontaktować się  ze znajomymi  przez sieć, i pozwalaj rodzicom sprawdzać, czy nie jesteś zagrożony w tym medium.

KLASY  V

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z rozdziału 3. Programowanie i rozwiązywanie  problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (str. 94 – 118).

Zagadnienia: Rusz głową nie taki problem straszny. Rysujemy figury geometryczne w programie Scratch. Tworzymy grę w programie Scratch. Zachęcam do tworzenia i własnych projektów gier, historyjek. Z programem Scratch możemy pracować online. Aby rozpocząć pracę w tym programie, wystarczy wpisać w pasek adresu przeglądarki internetowej Mozilla Firefox www.scratch.mit.edu

KLASY VI

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z rozdziału 3. Programowanie i rozwiązywanie  problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (str. 113 – 124).

Zagadnienia: Scratch – wyszukiwanie najmniejszej (największej) wartości. Scratch – programujemy grę „Kosmiczna przygoda I i II” Zachęcam do tworzenia i własnych projektów gier, historyjek. Z programem Scratch możemy pracować online. Aby rozpocząć pracę w tym programie, wystarczy wpisać w pasek adresu przeglądarki internetowej Mozilla Firefox www.scratch.mit.edu

KLASY VII

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z rozdziału 2. Programowanie i rozwiązywanie  problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (str. 40 – 54).

Zagadnienia: Animacja postaci, czyli jak programować w Scratchu. Programowanie zdarzeń w programie Scratch. Jak zaprojektować komiks w programie Scratch. Ciekawe projekty w programie Scratch. Z programem Scratch możemy pracować online. Aby rozpocząć pracę w tym programie, wystarczy wpisać w pasek adresu przeglądarki internetowej Mozilla Firefox www.scratch.mit.edu

TECHNIKA

KLASY IV

Zagadnienia do utrwalenia i powtórzenia: Powtarzamy znaki drogowe (s.42 – 47, 85 – 90). Numery alarmowe, co powinniśmy wiedzieć gdy dzwonimy aby wezwać pomoc (s. 53 – 56). Jak wykonywać manewry? (s. 92 – 95).

KLASY V

Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z działu: Drewno – najstarszy materiał (s. 44 – 50). Różne gatunki drzew. Budowa drewna. Obróbka drewna. Materiały drewnopochodne.

KLASY VI

Zagadnienia do utrwalenia i powtórzenia: Powtarzamy dział: Elementy elektroniczne (s. 36 – 45). Bezpieczne posługiwanie się prądem elektrycznym. Obwody elektryczne – zasada przepływu prądu elektrycznego. Utrwalamy wiadomości z działu: Metale i działu: Materiały kompozytowe. (s. 13 – 35)

CHEMIA

KLASY VII

1.Temat: Przypomnienie wiadomości z działu IV ,,Gazy".

Przypomnij sobie wiadomości o tlenkach węgla (podręcznik str.130-134). Sprawdź czy wiesz i rozumiesz - polecenie 1 ,2 i 3 podręcznik str.134. Dowiedz się więcej  - podręcznik str.134. Uzupełnij ćwiczenia  w zeszycie ćwiczeń str.73-75.

2. Temat: Powtórzenie wiadomości z działu IV.  

Przypomnij sobie wiadomości o innych ważnych tlenkach. Zapisz równania reakcji otrzymywania tlenków: glinu żelaza(II),wapnia, siarki(IV), i azotu będących zanieczyszczeniami powietrza. W dostępnych źródłach poszukaj informacji na temat szkodliwości glinu. Uzupełnij ćwiczenia ,,Inne ważne tlenki" str.76-77 zeszyt ćwiczeń.

Klasa VIII

1. Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o alkanach.

Sprawdź czy umiesz i rozumiesz - zadania 1,2,3,4 str.114 podręcznika. Co to są gazy cieplarniane? Co jest przyczyną świecenia się płomienia? Dlaczego na garnkach gromadzi się sadza? Dlaczego ropa naftowa unosi się na powierzchni wody? Zadanie 1 str.114 - podręcznik.

2. Temat: Powtarzamy wiadomości o alkenach.

Sprawdź czy umiesz i rozumiesz - zad 1,2,3 oraz dowiedz się więcej - podręcznik str. 126.

FIZYKA

KLASA VII

Powtarzamy wiadomości z tematów: Pierwsza zasad dynamiki Newtona. Trzecia zasada dynamiki Newtona. Siła sprężystości. Powtarzamy powyższe tematy po uprzednim obejrzeniu na YouTube filmów z serii Fizyka od podstaw pt.: „Pierwsza zasad dynamiki Newtona, czyli zasada bezwładności”, „Druga zasad dynamiki Newtona”, „Siła”. Dodatkowe zadania znajdziesz na stronie www.epodreczniki.pl.

KLASA VIII

Powtarzamy wiadomości z tematów: Właściwości magnesów trwałych. Przewodnik z prądem jako źródło pola magnetycznego. Elektromagnes i jego zastosowanie (reguła prawej dłoni). Silnik elektryczny na prąd stały. Siła elektrodynamiczna (reguła lewej dłoni). Powtarzamy powyższe tematy po uprzednim obejrzeniu na YouTube filmów z serii Fizyka od podstaw pt.: „Magnetyzm, elektromagnetyzm”, „Siła elektrodynamiczna. Silnik elektryczny." Dodatkowe zadania znajdziesz na stronie www.epodreczniki.pl.

 

GEOGRAFIA

KLASA V

Powtórzenie widomości z działu: Krajobrazy Polski. Proszę powtórzyć kierunki świata, krainy geograficzne i cechy poszczególnych krajobrazów, które omawialiśmy w tym dziale. Praca z atlasem i podręcznikiem.

Przykładowy sprawdzian wiadomości: Krajobrazy Polski

/_portals_/archiwum.psp.nowemiasto.pl/CKFiles/Klasa_V.docx

KLASA VI

Powtórzenie wiadomości z działu: Geografia Europy. Podręcznik str. 131-142

W ZAŁĄCZENIU KARTA PRACY

/_portals_/archiwum.psp.nowemiasto.pl/CKFiles/Klasa_VI.docx

KLASA VII

Powtórzenie wiadomości z działu: Trzy sektory gospodarki narodowej. Proszę dokończyć pracę wg. wcześniejszych wytycznych – Album nt. ‘’Wakacje w Polsce.”

KLASA VIII

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości: Afryka.

Przykładowe zadania do powtórzenia: AFRYKA

/_portals_/archiwum.psp.nowemiasto.pl/CKFiles/KlasaVIII.docx

MUZYKA

Klasa IV

Tematy do zapoznania i przeczytania: "Chopin – muzyczne inspiracje" (film do obejrzenia o Chopinie na Serwisie Muzykoteka Szkolna) oraz "Wiosenne melodie".

Klasa V

Tematy do zapoznania i przeczytania: „Raz durowo, raz molowo”, „Wiosna w muzyce”

Klasa VI

Tematy do zapoznania i przeczytania: „Muzycze batalie”, „Wariacje muzyczne”

Klasa VII

Tematy do zapoznania i przeczytania: „Jazzowe inspiracje”, „Polska muzyka współczesna”

Dodatkowo Serwis Muzykoteka Szkolna – m.in.  dostępne utwory do słuchania, filmy: www.muzykotekaszkolna.pl

PLASTYKA

Klasa IV

 1. Przejrzyj galerie obrazów namalowanych farbami akwarelowymi, plakatowymi i pastelami olejnymi. Zapamiętaj nazwiska największych artystów malujących tymi technikami.
 2. Przyjrzyj się zmieniającym kolorom otaczającego Cię na wiosnę świata.
 3. Wybierz dowolną reprodukcje z podręcznika i spróbuj ją zinterpretować.

Klasa V

 1. Oceń, które obrazy i fotografie wokół Ciebie mają kompozycję otwartą, zamkniętą, asymetryczną lub symetryczną. Ćwicz to korzystając z podpowiedzi w podręczniku.
 2. Przyjrzyj się totemom Indian północnoamerykańskich.

Klasa VI

 1. Odszukaj obraz „Szkoła Ateńska” Rafaela, przyjrzyj się mu, dowiedz jak najwięcej o jego powstawaniu i autorze. Znajdź w zasobach Interenetu inne obrazy z zastosowaniem perspektywy zbieżnej.
 2. Dowiedz się o dziełach Francesco Borromini’ego. Spróbuj je opisać.
 3. Przeglądaj jak najwięcej Internetowych galerii obrazów i zaglądaj do gościnnych stron muzeów.

Klasa VII

 1. Zaglądaj do internetowych muzeów i galerii prezentujących dzieła sztuki współczesnej. Zwróć szczególną uwagę na pop-art, asamblaż, instalacje, junk art, sztukę otoczenia. Próbuj opowiedzieć o tych dziełach, które Cię zszokowały.
 2. Czytaj jak najwięcej o polskich artystach współczesnych i pomysłach artystycznych, które nawiązują do minimalizmu, land artu.

WYCHOWANIE FIZYCZNE - P. K. LEWIŃSKI

Polcamy: Kanał MadFit na Youtube

Youtub – ćwiczenia TABATA

ĆWICZENIA W DOMU - BEZ SPRZĘTU - bezpłatna aplikacja

ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE – TRENING GIBKOŚCI - bezpłatna aplikacja

WYCHOWANIE FIZYCZNE - P. L. SOKOŁOWSKA

KLASA IV

Doskonalimy przewrót w przód.  Ćwiczenia rozciągające.  Ćwiczenia gibkości.  Ćwiczenia na płaskostopie.  Aerobic – ćwiczenia przy muzyce.  Filmy przypominające technikę wykonania odbicia górnego, odbicia dolnego i zagrywki dolnej.

KLASA V i VI

Doskonalimy przewrót w przód i w tył.  Ćwiczenia rozciągające.  Ćwiczenia gibkości.  Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  Aerobic – ćwiczenia przy muzyce.  Filmy przypominające technikę wykonania odbicia górnego, odbicia dolnego  zagrywki dolnej i tenisowej.

KLASA VII i VIII

Doskonalimy przewrót w przód i w tył.  Ćwiczenia rozciągające.  Ćwiczenia gibkości.  Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion.  Aerobic – ćwiczenia przy muzyce. Filmy przypominające technikę wykonania odbicia górnego, odbicia dolnego  zagrywki tenisowej oraz wystawienia piłki.

RELIGIA - KS. J. KITA

Klasa VI:

 1. Jako uzupełnienie do przerobionych już tematów, wykonujemy ćwiczenia: Pościmy (Zeszyt Ćwiczeń – s. 72 – 73). Udzielamy jałmużny (Zeszyt Ćwiczeń – s. 74 –75)
 2. Proszę o nauczenie się na pamięć poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.
 3. Na podstawie tekstu w podręczniku (temat: Modlimy się, s. 90)  w zeszycie proszę odpowiedzieć na następujące pytania: Czym jest modlitwa? Co powodują popełniane przez nas grzechy? Dlaczego modlitwa może być czynem pokutnym? Czym jest modlitwa dla Ciebie?
 4. Na podstawie tekstu w podręczniku (temat: Wracamy do Ojca, s. 92) wymień i opisz w zeszycie poszczególne warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Klasa VII:

 1. Jako uzupełnienie do przerobionych tematów bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania: Zaufaj Mi (podręcznik – s. 47) – pytanie 1 i 2. Bądź moim ludem (podręcznik – s. 49) – pytanie 2 i 3.
 2. Przygotuj notatkę na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku oraz źródeł internetowych o Święcie Paschy.
 3. Zapoznaj się z tematem ze strony 52 – 53 (Przywiodłem was do siebie) i na podstawie tekstu zawartego w podręczniku wykonaj zadania 2, 3, 4.
 4. Proszę o nauczenie się na pamięć poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.

Klasa VIII:

 1. Proszę ten czas wykorzystać przede wszystkim na przygotowanie zagadnień, które otrzymała Agnieszka.
 2. Z racji tego, że nie odbędzie się marcowe spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania – proszę przygotować informacje na podstawie podręcznika oraz źródeł internetowych, a następnie zapisać je w zeszycie -  o sakramencie małżeństwa i kapłaństwa.
 3. Proszę o nauczenie się na pamięć poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej.  

  Wszystkie klasy (VI - VIII) czytają informacje o naszym Patronie, słuchają nagrań, a następnie sporządzają notatkę w zeszycie o Prymasie Wyszyńskim, będzie to jeden  z elementów naszego przygotowania do beatyfikacji naszego Patrona.

https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/

https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/

­ https://wyszynskiprymas.pl/nagrania/

RELIGIA - S. T.MRÓZ

Zachęcam do trwania w dobrych postanowieniach na czas Wielkiego Postu. Pamiętajcie o szacunku wobec rodziców, dziadków rodzeństwa i każdego spotkanego człowieka. Zapraszam do wspólnej modlitwy rodzinnej w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa. Zapraszam do uczestniczenia za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu we Mszy świętej niedzielnej, nabożeństwie Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.

Klasa  IV

Proszę o utrwalanie poznanych modlitw, szczególnie modlitwy do św. Michała Archanioła. Proszę przypomnieć sobie trzy zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa na podstawie: Mt 16, 21 – 23; Mt 17, 22 – 23; Mt 20, 17 -19. Zapraszam do przetestowania swojej wiedzy biblijnej rozwiązując quizy biblijne online na stronie:

www.biblia.wiara.pl/Quizy

Klasa  V

Proszę o utrwalanie uczynków miłosiernych względem duszy i ciała, a szczególnie o praktykowaniu ich w życiu.

Zapraszam do przetestowania swojej wiedzy biblijnej rozwiązując quizy biblijne online na stronie:

www.biblia.wiara.pl/Quizy

www.szlakami.pl/quiz-biblijny

www.testwiedzy.pl       zakładka Społeczeństwo, zakładka Religia

 

 

Dyrektor zaprasza

mgr Katarzyna Grzyb

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul.Szkolna 4 
26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel./fax: 48 67 41 221
tel: 48 67 40 002 
e-mail:

specjw@box43.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.